กระดาน รอบรั้วกรมวิชาการเกษตร

ข้อความ
ผม สัญชัย ดอนชาไพร
ผมอยากทราบถึงอาย การควบคุมพาเลทไม้ตามมาตร าน IPPC ว่าตั้งแต่การ Stamp จนถึงการส่งออกมีเวลากำหนด ไว้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณล วงหน้าครับ
Sanchai D.


บันทึกล่าสุด : พฤศจิกายน 18, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
เรียน สอบถามครับ ข้าวหอมมะลิกำลังออกรวงมีป ัญหารวงแห้งตาย สังเกตดูพบที่กาบใบบนสุดติ ดกับต้นรวงข้าว ที่จะมีจุดไหม้ดำแล้วตาย แกะดูพบคล้ายเชื้อราหรือไข ่แลมงเล็กมากมองด้วยตาเปล่ าไม่ทราบว่าเป็นอะไร ขณะนี้ระบาดมากในแปลงนา จะแก้ไขอย่าง ด่วนมากเลยครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

บันทึกล่าสุด : พฤศจิกายน 15, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
กำลังจะเกษียณอายุราชการ อยากทำเกษตรแนวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนคุ่มค่า ใช้เวลาไม่นาน ลงทุนไม่มากนัก
อยู่ภาคใต้ ุราษฎร์ธานี มีที่ประมาณ 1 ไร่ ชานเมือง
ชอบทำเกษตร พอจะกรุณาให้คำแนะนำได้มั้ ยคับ ควรจะทำอย่างไรดี ที่พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ขอบคุณมากครับ.


บันทึกล่าสุด : พฤศจิกายน 14, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
จะขอรับพันธุ์แหนแดงครับ ยังมีแจกพันธุ์อยู่ไหมและร ับได้ที่ไหนครับแถวปทุมธาน ีมีไหมครับ ขอบคุณมากครับ

บันทึกล่าสุด : พฤศจิกายน 14, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
ผมอยู่ อ.เจริญศิลป์​จ.สกลนคร​ครับ

บันทึกล่าสุด : ตุลาคม 31, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี


ข้อความ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพืชพ ันธุ์ ข้าวโพดหวานสีแดง ทับทิมสยาม ได้มีการรับรองสายพันธุ์นี ้หรือยังคะ แล้วจะสามารถหาข้อมูลเพิ่ม เติมได้จากที่ไหนคะ

บันทึกล่าสุด : ตุลาคม 22, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ

โพสต์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ไม่เปิดเผยบันทึกล่าสุด : ตุลาคม 21, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ

โพสต์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ไม่เปิดเผยคำตอบ : สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ท ี่ กลุ่มควบคุมปุ๋ย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการ เกษตร 02579-5536-7


บันทึกล่าสุด : ตุลาคม 19, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ

โพสต์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ไม่เปิดเผยคำตอบ : สืบค้นข้อมูลได้ที่ https://tarr.arda.or.th/(ระบบศูนย์กลางข้อ ูลงานวิจัยการเกษตรของประ ทศไทย) และติดต่อสอบถามสถาบันวิจั ยพืชสวน โทร 02-940-5484 ต่อ 127, 134, 124


บันทึกล่าสุด : ตุลาคม 16, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
ขอรับพันธุ์แหนแดงครับ
ผมอ ู่ กรุงเทพฯครับ


บันทึกล่าสุด : ตุลาคม 1, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
1 2 3 Next › Last »