กระดาน รอบรั้วกรมวิชาการเกษตร
ข้อความ
ต้องการทราบรายละเอียดเอกส ารการขึ้นทะเบียนไม้กฤษณา และจะยื่นได้ที่ไหนในปราจี นบุรี

บันทึกล่าสุด : กรกฏาคม 13, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
อยากทราบว่าค่าธรรมเนียนใน การขอ Phytosanitary certificate 400 บาทต่อใบนี่คือราคาปกติรึเ ปล่าครับ

บันทึกล่าสุด : กรกฏาคม 6, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ

โพสต์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ไม่เปิดเผยบันทึกล่าสุด : กรกฏาคม 3, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
ฉันจะสมัคร username และ password ได้อย่างไร
ผมจะนำเข้าพรรณ ม้ครับ แต่ขั้นตอนต้องเข้าสู้ระบบ โดยจะต้องมี username password ผมสามารถสมัครได้ที่ไหน หรือลิงค์ไหนครับ ขอบคุณครับ


บันทึกล่าสุด : มิถุนายน 29, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
ข้อความ
อยากขยายพันธุ์อินผาลัมแบบ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อมีวิธ ีการอย่างไรบ้างและหาแหล่ง วัสดุที่จะใช้ได้ที่ไหน และประหยัดที่สุดเพาะคัดเล ือกต้นพันธุ์ได้แล้ว

บันทึกล่าสุด : มิถุนายน 16, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพีข้อความ

โพสต์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ไม่เปิดเผยบันทึกล่าสุด : พฤษภาคม 12, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี


ข้อความ
ขอแชร์ ความปลื้มใจ การทำงานของพนักงาน หน่วยงานราชการ ของกรมวิชาการเกษตร ฝ่ายจดทะเบียนผู้ส่งออกสิน ค้าเกษตร ทำงานยิ้มแย้มอย่างเป็นมิต ร แนะนำได้ชัดเจน ยิ้มแย้ม และเป็นกันเองมากๆ. ประทับใจมากค่ะ ทำให้การติดต่อราชการ สบายใจ อุ่นใจ รู้สึกดีมากๆ เอกสารไม่ว่างไปรับใบ ทะเบียนตัวจริง ก็ส่งมาใหถึงที่ อ๊อฟฟิต. ขอบคุณค่ะ. แตกต่างจากอีกหน่วยงานที่ไ ปทำก่อนมาที่นี่ คนไม่เคยมีความรู้ การส่งออกมาก่อน แต่พูดจาไม่ดี เค้าควรแนะนำ ได้แต่ถามเรา เราก็ตอบไม่ได้จะอะไรยังไง พอมาที่นี่ โห ความรู้สึกอึดอัดใจกับหน่ว ยงานก่อนหน้า โล่งใจ แนะนำได้อบอุ่น มากๆค่ะ

บันทึกล่าสุด : พฤษภาคม 10, 2020
ลบข้อความ ตอบโพสต์ ดูหมายเลขไอพี
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts