สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 41
เรื่อง: 41
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.03
เรื่องต่อวัน: 0.03
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 41
เรื่องต่อคน: 41
ตอบต่อเรื่อง: 0
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2561 (15 โพสต์, 15 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตรสำคัญ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายประเทศ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลสารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลสารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลสารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรายประเทศ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้ารายประเทศ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายประเทศ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายสูตร (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญ (4,152 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรายประเทศ (3,937 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายชนิด (3,183 เข้าชม)
บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2019 (2,495 เข้าชม)
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (2,487 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายสูตร (2,375 เข้าชม)
บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2019 (2,364 เข้าชม)
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ (2,346 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายประเทศ (2,331 เข้าชม)
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2019 (2,253 เข้าชม)
ข้อมูลสารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (2,230 เข้าชม)
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019 (2,204 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด (2,198 เข้าชม)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (2,174 เข้าชม)
ข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (2,153 เข้าชม)