สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 37
เรื่อง: 37
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.05
เรื่องต่อวัน: 0.05
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 37
เรื่องต่อคน: 37
ตอบต่อเรื่อง: 0
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2561 (15 โพสต์, 15 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2019 (0 ตอบกลับ)
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2019 (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2019 (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2019 (0 ตอบกลับ)
สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (0 ตอบกลับ)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (0 ตอบกลับ)
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (0 ตอบกลับ)
สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019 (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ (0 ตอบกลับ)
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ (0 ตอบกลับ)
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช (0 ตอบกลับ)
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช (0 ตอบกลับ)
สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (0 ตอบกลับ)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญ (1,978 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรายประเทศ (1,810 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายชนิด (1,239 เข้าชม)
บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2019 (728 เข้าชม)
บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2019 (695 เข้าชม)
สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (627 เข้าชม)
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019 (600 เข้าชม)
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2019 (595 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายประเทศ (591 เข้าชม)
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 (588 เข้าชม)
ข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (584 เข้าชม)
ข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (584 เข้าชม)
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีรายสูตร (569 เข้าชม)
ข้อมูลสารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (559 เข้าชม)
ข้อมูลสารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง (531 เข้าชม)