ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหัวข้อสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และสาขาเกษตรอินทรีย์ ปี 2563
ผู้เยี่ยมชม 5 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหัวข้อเกษตรกรดีเด่นสาขา GAP ปี 2561
ผู้เยี่ยมชม 5 นาที ที่ผ่านมา จัดอันดับหัวข้อ
Bing 9 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง สวพ.3-พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.หนองบัวลำภู (นายชัยศักดิ์ ผิวผ่อง)
ผู้เยี่ยมชม 10 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง สวพ.5-พืชผสมผสาน GAP ดีเด่น จ.สิงห์บุรี ปี 2562 (เรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์)
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้