ให้คะแนนเรื่อง:
  • 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562
#1
     ในปี 2562 มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก

จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงาน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรก
นาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ
มณฑลพิธีท้
องสนามหลวง ประกอบด้วย
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขา
อาชีพ ส
ถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน 7
 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตร
แห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา


      สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางอัมพร สวัสดิ์สุข จ.นครศรีธรรมราช      และ สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ จ.จันทบุรี


ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 - โดย doa - 29-04-2020, 01:57

ไปยังหัวข้อ: