ให้คะแนนเรื่อง:
 • 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563
#1
กรมวิชาการเกษตรซึ่งรับผิดชอบในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิต GAP พืช
และเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ทุกเขตคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขา GAP และสาขาเกษตรอินทรีย์ระดับเขตสาขาละ 1 ราย
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับกรมดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา GAP และ
สาขาเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกเป็น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 2 สาขา 

        ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
 • สาขาการผลิตพืช GAP ได้แก่ นายสมชาย เจริญสุข อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  พืชที่ได้รับการรับรองคือ ชมพู่ 
 • สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ นายเมธี บุญรักษ์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  ทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน 

.pdf   gap-org2563.pdf (ขนาด: 76.25 MB / ดาวน์โหลด: 709)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 - โดย doa - 13-07-2020, 02:46

ไปยังหัวข้อ: