สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 55
เรื่อง: 55
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.02
เรื่องต่อวัน: 0.02
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 55
เรื่องต่อคน: 55
ตอบต่อเรื่อง: 0
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: เกษตรกรดีเด่นสาขา GAP ปี 2563 (8 โพสต์, 8 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 (0 ตอบกลับ)
สวพ.7-มังคุด ORG ดีเด่น จ.พังงา(นายธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์) (0 ตอบกลับ)
สวพ.6-พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.ปราจีนบุรี (นายสุนทร คมคาย) (0 ตอบกลับ)
สวพ.5-พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.เพชรบุรี (นายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม) (0 ตอบกลับ)
สวพ.4-พืชผัก ORG ดีเด่น จ.อำนาจเจริญ (นางจำปา สุวะไกร) (0 ตอบกลับ)
สวพ.3-พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.หนองบัวลำภู (นายชัยศักดิ์ ผิวผ่อง) (0 ตอบกลับ)
สวพ.2-ถั่วดาวอินคา ORG ดีเด่น จ.กำแพงเพชร (ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิหรรษา) (0 ตอบกลับ)
สวพ.1-เห็ด ORG ดีเด่น จ.เชียงใหม่ (นายเอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์) (0 ตอบกลับ)
สวพ.8-ฝรั่งกิมจู GAP ดีเด่น จ.สงขลา (นางสนธิยา ละอองสกุล) (0 ตอบกลับ)
สวพ.7-มังคุด GAP ดีเด่น จ.นครศรีธรรมราช (นางพรศรี โชติพันธ์) (0 ตอบกลับ)
สวพ.6-ทุเรียน GAP ดีเด่น จ.ตราด (นายทวีวงศ์ ชื่นอารมณ์) (0 ตอบกลับ)
สวพ.5-ชมพู่ทับทิมจันทร์ GAP ดีเด่น จ.ราชบุรี (นายสมชาย เจริญสุข) (0 ตอบกลับ)
สวพ.4-พืชผัก GAP ดีเด่น จ.อุบลราชธานี (นางสายสนอง พวงจำปา) (0 ตอบกลับ)
สวพ.3-กล้วยหอมทอง GAP ดีเด่น จ.ชัยภูมิ (นายอุดมศักดิ์ เพิงจันดา) (0 ตอบกลับ)
สวพ.2-กล้วยหอมทอง GAP ดีเด่น จ.ตาก (นาย ธนากร จตุรเจริญคุณ) (0 ตอบกลับ)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตอน วิธีการผลิตพืชอินทรีย์ (3,807 เข้าชม)
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 (2,922 เข้าชม)
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 (2,894 เข้าชม)
สวพ.2-กล้วยหอมทอง GAP ดีเด่น จ.ตาก (นาย ธนากร จตุรเจริญคุณ) (2,791 เข้าชม)
สวพ.8-พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.นราธิวาส (นายเมธี บุญรักษ์) (2,734 เข้าชม)
เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) (2,732 เข้าชม)
สวพ.2-ถั่วดาวอินคา ORG ดีเด่น จ.กำแพงเพชร (ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิหรรษา) (2,692 เข้าชม)
ข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อได้การรับรองแหล่งผลิต GAP (2,641 เข้าชม)
สวพ.5-พืชผักโรงเรือน ORG ดีเด่น จ.นครนายก (นายชนะ จึงโสภณวิทวัส) (2,593 เข้าชม)
สวพ.5-ชมพู่ทับทิมจันทร์ GAP ดีเด่น จ.ราชบุรี (นายสมชาย เจริญสุข) (2,579 เข้าชม)
สวพ.3-กล้วยหอมทอง GAP ดีเด่น จ.ชัยภูมิ (นายอุดมศักดิ์ เพิงจันดา) (2,501 เข้าชม)
สวพ.3-พืชผัก ORG ดีเด่น จ.ขอนแก่น ปี 2562 (นายประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์) (2,469 เข้าชม)
สวพ.2 - พืชผสมผสาน ORG ดีเด่น จ.สุโขทัย ปี 2561 (นายนรากร เชยวัดเกาะ) (2,438 เข้าชม)
สวพ.6-ไม้ผล ORG ดีเด่น จ.จันทบุรี ปี 2562 (นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์) (2,437 เข้าชม)
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร) (2,434 เข้าชม)