ผลการค้นหา
โพสต์ หน่วยงาน หัวข้อ ตอบ ดู วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
หัวเรื่อง: บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร

บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1tObOsEIjGTHm0l1YYQwT24rmYXubYrRS/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?re...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 57 04-23-2021, 02:15 PM
    หัวข้อ: บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
หัวเรื่อง: บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร

บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2020 CSV JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?resource_id=871b5ff0-41db-43dd-a6fe-3a6808c2c2bc)
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 53 04-23-2021, 02:13 PM
    หัวข้อ: สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
หัวเรื่อง: สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2020 CSV (http://drive.google.com/file/d/192Sb0TC6aGxK8ODOL7Cyn6OwN34dU71P/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?res...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 135 03-25-2021, 02:22 PM
    หัวข้อ: การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ
หัวเรื่อง: การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/15KCnpq_H9_tVT5jm59fLfzc1CBVHcdVD/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?reso...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 156 01-29-2021, 02:32 PM
    หัวข้อ: การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช
หัวเรื่อง: การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1Kuu_I0WwK23Jo_x2pEXp7Vn3tWqAx0Bp/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?resourc...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 119 01-29-2021, 02:31 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ
หัวเรื่อง: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1eDm_xh7JRZoZdXsRSB6kG4VMOy2JoGL2/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?reso...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 163 01-29-2021, 02:30 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช
หัวเรื่อง: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1zHNyWNY-b2e4hovDCg4uwdevTq6zBaMm/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?resourc...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 108 01-29-2021, 02:28 PM
    หัวข้อ: สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
หัวเรื่อง: สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1zjVqrkGeBxsGmOldMPOTHqcFaWLqDXaZ/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?res...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 146 01-29-2021, 02:27 PM
    หัวข้อ: สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
หัวเรื่อง: สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1LNC9ZCFAF1fXg3izCJ0etHGnXII32_j4/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 126 01-29-2021, 02:23 PM
    หัวข้อ: สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
หัวเรื่อง: สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/155XwtdGecHCKJpc550LJaTrDMd9lTHn-/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_search?resou...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 143 01-29-2021, 02:20 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ
หัวเรื่อง: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ

การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1YMl8Kx86ZPh_8Fam78ihIf4uPPizHrI7/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore_searc...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 173 01-29-2021, 02:17 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้
หัวเรื่อง: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้

การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2020 CSV (https://drive.google.com/file/d/1VMebSNibudQpiriSsp9jz5c6hVAgZAZP/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2563 0 174 01-29-2021, 02:13 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2019
หัวเรื่อง: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2...

การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเภทการใช้ 2019 CSV (https://drive.google.com/file/d/1Bbd-VY4hJQUdjk81JcciMj1wfiHiF4yX/view?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datastore...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 690 08-19-2020, 10:34 AM
    หัวข้อ: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019
หัวเรื่อง: การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019

การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายประเทศ 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X5zjEjgz01CEuf70X3VGdVWq6Eeub6j7uipvLrppku8/edit?usp=sharing)  JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/act...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 657 06-17-2020, 03:34 PM
    หัวข้อ: สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019
หัวเรื่อง: สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019

สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgJ2BIIaQX8-FCjxYKu2XDnjZ1WwlvwXrdXSZg5l0vU/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/d...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 580 06-17-2020, 03:33 PM
    หัวข้อ: สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019
หัวเรื่อง: สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019

สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cIDgr0aVdUpnir3rUIpO9uWuLiq8xCD0klhcPJJVKlI/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/data...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 652 06-17-2020, 03:32 PM
    หัวข้อ: สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019
หัวเรื่อง: สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 20...

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ocl1_Bt8hYeyHHct4SscSEuBFdzPvtvS4h-Tch2EsX0/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 521 06-17-2020, 03:31 PM
    หัวข้อ: สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019
หัวเรื่อง: สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019

สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDQ1FORmdBdemYcMsvV7j_2tWrIh5dFsP5JSfaOuF7E/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/da...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 695 06-17-2020, 03:30 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2019
หัวเรื่อง: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2019

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายพืช 2019 CSV (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12LacB4HfBwzrstXLezSkzsIDCzAH2zk-eUZgXEjeK98/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datast...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 512 06-17-2020, 03:25 PM
    หัวข้อ: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2019
หัวเรื่อง: การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2019

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม รายประเทศ 2019 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TRgPQMlW_FuZGzAc6wnCHuQEvhfFRr9JYN5LXgcDKPE/edit?usp=sharing) JSON (http://dataset.nabc.go.th/api/3/action/datasto...
doa ชุดข้อมูลแบบเปิด กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 0 465 06-17-2020, 03:18 PM