การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

สถาบันวิจัยพืชสวน - กรมวิชาการเกษตร

พื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด
# ชื่อพืช จำนวนแปลง พื้นที่ปลูกทั้งหมด
1 1 0 ไร่
2 กระชายดำ 160 181.57999999999998 ไร่
3 กระเจี๊ยบแดง 3 2 ไร่
4 ขมิ้นขาว 2 15 ไร่
5 ขมิ้นชัน 195 761.53 ไร่
6 ขมิ้นชัน(ด้วง) 2 5.5 ไร่
7 ขมิ้นด้วง 4 4.25 ไร่
8 ขมิ้นอ้อย 6 4.6 ไร่
9 ดีปลี 4 5.55 ไร่
10 ตะไคร้หอม 1 0.1 ไร่
11 บัวบก 17 56.5 ไร่
12 บุก 24 95 ไร่
13 ปทุมมา 2 3 ไร่
14 ปาล์มน้ำมัน 1 0 ไร่
15 ฟ้าทะลายโจร 27 38.775 ไร่
16 มะกรูด 4 26 ไร่
17 มะขามป้อม 24 109.6 ไร่
18 มะตูม 2 11 ไร่
19 มะตูมนิ่ม/ยักษ์ 1 0.125 ไร่
20 ว่านชักมดลูก 4 2.35 ไร่
21 ว่านนางคำ 2 1.1 ไร่
22 สมอ 1 1 ไร่
23 อัญชัน 2 0.55 ไร่
24 เปราะหอม 1 0 ไร่
25 ไข่เน่า 1 10 ไร่
26 ไพล 158 180.51500000000001 ไร่